Fundusz Promocji

Fundusz Promocji Mięsa Końskiego został utworzony na mocy ustawy z 22 maja 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 97 poz. 799) o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Jego główne działania mają na celu dofinansowanie promocji mięsa końskiego przez takie zadania, jak: szeroka informacja oraz promocja koniny, badania naukowe i rynkowe, wystawy zwierząt, szkolenia producentów.

W celu prowadzenia Funduszu została powołana Komisja Zarządzająca składająca się z 9 członków : 4 reprezentantów hodowców koni, 4 reprezentantów przedsiębiorców oraz reprezentanta Izb Rolniczych. Członków mianuje Minister Rolnictwa.

Przychody Funduszu to 0,1% kwoty netto od każdego konia zakupionego przez przedsiębiorcę. Potwierdzenie uiszczenia opłaty następuje przez podpisanie odpowiedniego oświadczenia. Następnie przedsiębiorca co kwartał składa pisemną deklarację oraz przekazuje pieniądze do Funduszu Promocji Mięsa Końskiego, którym zarządza Agencja Rynku Rolnego.

Na wysokość kwoty Funduszu składają się opłaty przedsiębiorców oraz odsetki bankowe. Prawidłowość odprowadzania składek do Funduszu jest kontrolowana przez organ podatkowy pierwszej instancji, który w razie zaległości wydaje decyzję o wysokości zobowiązania podatkowego z uwzględnieniem ustawowych odsetek. Wypłata zaliczki na zadania następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Biuro Promocji Żywności ARR oraz Komisję Zarządzającą, pozostała część kwoty zostaje wypłacona po złożeniu : wniosku o płatność, sprawozdania z realizacji zadania oraz szczegółowego zestawienia wydatków wraz z wykazem umów, rachunków i faktur. Komisja ma za zadanie kontrolowanie wypłat na zadania związane z promocją.

(fragment kwartalnika "Hodowca i jeździec", wiosna 2013. Tekst: MarzenaWoźbińska)

Zadania Funduszu na rok 2017


Informujemy, że został otwarty już Plan Finansowy Funduszu na 2017 rok (plik pdf do pobrania), a w nim na początek zaplanowano 2 zadania:

 1. Organizacja Młodzieżowego Czempionatu Koni Zimnokrwistych
 2. Dofinansowanie czasopisma Hodowca i Jeździec.

Trzeba dodać, że artykuły o hodowli koni zimnokrwistych zajmują zwykle znaczną część objętości pisma, tak więc wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


Zadania Funduszu na rok 2016


Plan finansowy Funduszu Promocji Mięsa Końskiego na rok 2016 plik do pobrania (pdf) - zaktualizowano 29.09.2016

Zrealizowane zadania Funduszu

Zadania Funduszu w 2016 roku

W minionym roku Polski Związek Hodowców Koni zrealizował 7 zadań w ramach środków Funduszu. Były to:

 1. Wystawy koni zimnokrwistych
 2. Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich.
 3. Ogólnopolski Czempionat Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie.
 4. Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku "Hodowca i Jeździec".
 5. Promocja mięsa końskiego podczas targów w Tokio (Japonia).
 6. Prowadzenie strony internetowej www.koninapoznajtensmak.pl
 7. Czempionat ogierów ras zimnokrwistych.

Łączna kwota wyniosła 157.300,00 zł i była najwyższa jak do tej pory. Koszty związane były w głównej mierze z organizacją wystaw oraz zakupie nagród rzeczowych dla hodowców najlepszych koni zimnokrwistych. Oprócz zadań realizowanych przez PZHK koninę promowano podczas pikniku programu „Poznaj dobrą żywność”. Koszty akcji to 6.541,00 zł. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Zadania Funduszu w 2015 roku

Za nami rok 2015, w którym zostało zrealizowanych 9 zadań w ramach Funduszu Promocji Mięsa Końskiego na łączną kwotę 142.410,00 zł, a były to:

 1. Ogólnopolski Czempionat Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie.
 2. Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku "Hodowca i Jeździec".
 3. Dzień dziecka w ogrodach Prezesa Rady Ministrów.
 4. Tradycja, jakość – Polski smak mięsa.
 5. Promocja mięsa końskiego podczas targów w Szanghaju (Chiny).
 6. Promocja Mięsa Końskiego podczas Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego "Wstępy".
 7. Wystawy koni zimnokrwistych.
 8. Promocja mięsa końskiego podczas targów w Tokio (Japonia).
 9. Wyjazd specjalistyczny na targi w Norymberdze.

Pieniądze w głównej mierze przeznaczone były na nagrody dla hodowców najlepszych koni zimnokrwistych, na zagraniczne wyjazdy promocyjne oraz organizację wystaw. Beneficjentami zadań były: Polski Związek Hodowców Koni, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Zadania Funduszu w 2014 roku

W 2014 roku zrealizowano 5 zadań w ramach Funduszu Promocji Mięsa Końskiego na łączną kwotę 133.000 zł:

 1. Czempionat ogierów ras zimnokrwistych w Kętrzynie
 2. Czempionat młodzieżowy koni zimnokrwistych w Kętrzynie
 3. Piknik Poznaj Dobrą Żywność w Warszawie
 4. Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku Hodowca i Jeździec
 5. Wystawy koni zimnokrwistych
Zadania Funduszu w 2013 roku

Dofinansowanie do hodowli koni zimnokrwistych z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego w 2013 roku:

 1. Promocja mięsa końskiego na targach Grune Woche Niemcy
 2. Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku Hodowca i Jeździec
 3. Piknik Poznaj Dobrą Żywność, stoisko promocyjne
 4. Promocja Mięsa Końskiego podczas Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie
 5. II Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych rasy polski koń zimnokrwisty w Kętrzynie
 6. 6. Promocja mięsa końskiego podczas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Polagra Food 2013, stoisko promocyjne oraz reportaż + emisje w TVP

Razem: 149.500 zł

Zadania Funduszu w 2012 roku
 1. Wystawy koni zimnokrwistych współorganizowane z ośrodkami doradztwa rolniczego. Tym zadaniem zostało objętych 9 wystaw w całym kraju, w tym dofinansowano zakup nagród dla hodowców (skórzane kantary).
 2. Wystawa koni zimnokrwistych w Sedan, Francja. Dofinansowano wyjazd polskich hodowców z końmi, stoisko z degustacją polskich wędlin.
 3. Wystawa koni w Smolajnach, czerwiec 2012. Zakup nagród rzeczowych dla hodowców.
 4. Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku "Hodowca i Jeździec".
 5. Dofinansowanie konferencji "Przyszłość konia zimnokrwistego w Polsce", która odbyła się w maju 2012 r. - część teoretyczna w Grudziącu, część wyjazdowa w SK Nowe Jankowice oraz w Stajni w Dolinie Brdy.
 6. Piknik "Poznaj Dobrą Żywność". Piknik w Warszawie z okazji Dnia Matki, stoisko promocyjne
 7. Promocja mięsa końskiego podczas Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie, lipiec 2012r. Nagrody rzeczowe dla hodowców.
 8. II Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych rasy polski koń zimnokrwisty w Ketrzynie, wrzesień 2012r. Nagrody rzeczowe dla hodowców.
 9. Promocja Mięsa Końskiego podczas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Polagra Food 2012, październik 2012r., stoisko promocyjne.